Młodzież cierpiąca na depresję jest bardziej narażona na problematyczne spożywanie cannabisu

Czy istnieje jakiś związek pomiędzy cannabisem a depresją? Dotychczas sytuacja naukowa na ten temat była niejednoznaczna. Nowe badania jednak dostarczają nowych wyników (Rhew, I. C., Fleming, C. B., Vander Stoep, A., Nicodimos, S., Zheng, C. & McCauley, E. (2017). Examination of cumulative effects of early adolescent depression on cannabis and alcohol use disorder in late adolescence in a community-based cohort. Addiction, doi: 10.1111/add.13907.).

Trudne momenty mogą zdarzyć się każdemu. Jeśli jednak smutek, brak chęci do życia oraz zrezygnowanie utrzymują się na dłużej, może kryć się za tym depresja. Niekiedy stan depresyjny wiąże się z nadużyciem substancji psychoaktywnych, jak na przykład marihuany. Spożywanie marihuany może być próbą zapewnienia sobie ulgi. Możliwym jest też, że to właśnie palenie trawki zwiększa ryzyko występowania depresji.

Istnieje cały rząd badań na temat związku pomiędzy cannabisem a depresją, jednak po części z różnymi wynikami. Istnieją badania, które sugerują związek pomiędzy depresjami a spożywaniem marihuany. Inne badania jedynie wskazują na to, że depresje rozwijają się niezależnie od tego, czy dana osoba spożywa cannabis, czy też nie.

Aby móc lepiej zbadać czasowy rozwój przy powstawaniu depresji i problematycznego spożywania cannabisu, przewodniczący badań, Isaac Rhew oraz jego zespół wykorzystał dane z powtórnej ankiety. 521 młodych ludzi od trzynastego roku życia było pytanych o ich poczucie psychiczne oraz spożywanie alkoholu i cannabisu. Potem następowały ankiety w wieku 14, 15 oraz 18 lat.

Jak się okazało 21 procent uczestników badań w wieku 18 lat wykazywało problematyczne spożywanie cannabisu i 20 procent z nich problematyczne spożywanie alkoholu. Analiza wykazała, że młodzi ludzie tym bardziej są narażeni na problematyczne spożywanie cannabisu, im częściej lub silniej ukazywały się symptomy depresyjne w ich wczesnej młodości. Działo się tak zarówno u żeńskiej części badanych, jak i męskiej. Nie wykryto jednak znaczącego związku dla spożywania alkoholu i depresji.

Po oszacowaniu badaczy ich wyniki świadczyłyby o tym, że młodzież należy jak najwcześniej badać w celu wykrycia symptomów depresji i od razu je leczyć. Byłby to też sensowny środek na zapobiegnięcie rozwoju problematycznego spożywania cannabisu.

Źródło: http://hsnewsbeat.uw.edu/story/depression-among-young-teens-linked-cannabis-use-18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.