Fałszywe Wspomnienia Po Użyciu Marihuany

Okazuje się, że osoby będące pod wpływem marihuany wydają się być bardziej podatne na fałszywe wspomnienia.

Nasza pamięć jest podatna na błędy. Wspomnienia o minionych wydarzeniach z czasem zanikają. Czasami dodajemy rzeczy, nie zdając sobie z tego sprawy. Może to być ważne na przykład w dochodzeniu w sprawach karnych, gdzie jedynym dowodem są relacje naocznych świadków. Kwestia poprawności wspomnień pojawia się w szczególności, gdy respondenci są lub byli pod wpływem konopi indyjskich. Są to wyniki badań z udziałem naukowców z Holandii, Belgii, Australii, Niemiec i USA.

Marihuana Lub Placebo

Zespół badawczy przeprowadził eksperyment z udziałem 64 osób, które miły już doświadczenie z konopiami indyjskimi. Badane osoby wdychały zawartość balonika, który wcześniej został wypełniony dymem marihuany. Użyto dwóch odmian marihuany. Jedna z odmian zawierała 13,5% THC. Inną odmianą były konopie placebo, które nie zawierają THC. Badane osoby nie wiedziały, jaki rodzaj wdychają. Następnie badane osoby przeszły dwa testy na pamięć.

W pierwszym teście uczestnicy musieli zapamiętać 15 słów. 10 minut oraz tydzień później ponownie przedstawiono im listy ze słowami. Uczestnicy musieli wskazać, które z tych słów, ich zdaniem, widniały również na pierwotnej liście. Niektóre ze słów zostało wskazane poprawnie, niektóre nie. Co ciekawe, niektóre z błędnie wskazanych słów miały silne odniesienie treściowe do oryginalnych słów, na przykład „stół” – „krzesło”. Inne słowa natomiast pod względem treści miały ze sobą niewielki lub żaden związek.

Im Bardziej Odmienne Są Te Słowa, Tym Większa Jest Różnica Grupowa

Zarówno bezpośrednio po zapoznaniu się z listami słów, jak i tydzień później, widoczne były różnice pomiędzy testowanymi osobami. Słowa, które faktycznie znajdowały się na pierwotnej liście, zostały uznane za poprawne przez obie grupy. Różnice zostały jednak znalezione w niewłaściwych słowach.

Im mniejsze podobieństwo błędnie napisanych słów do oryginałów, tym więcej błędów popełniły osoby, które były pod wpływem marihuany, w porównaniu z grupą placebo. Łatwiej więc było ich wprowadzić w błąd poprzez pozorne rozpoznanie słów, których tak naprawdę się nie nauczyli. Również tydzień później grupa, która wdychała dym z prawdziwej marihuany częściej dawała błędne odpowiedzi stwierdzające niż grupa placebo.

W drugim teście uczestnicy zostali uwikłani w scenariusz, który został im przedstawiony za pomocą okularów Virtual-Reality. Również w tym przypadku grupę osób, które wdychały konopie indyjskie i były na highu, łatwiej było wprowadzić w błąd przez nieprawidłowe informacje niż osoby, które wdychały konopie bez THC.

Jednak tydzień później różnice między grupami nie były już widoczne. Zespół badawczy podkreśla, że sprawność pamięci osób z grupy marihuanowej nie była jednak szczególnie dobra. Raczej pamięć osób w grupie kontrolnej była mniej więcej tak samo zła po tygodniu.

Typowy Efekt Marihuany Jako Przyczyna?

Jak można wyjaśnić wyniki? Zauważalne jest, że ludzie pod wpływem marihuany częściej zdają się rozpoznawać słowa lub zdarzenia, które nie miały miejsca lub nie wydarzyły się w rzeczywistości. Zespół badawczy podejrzewa, że zauważalny jest typowy efekt działania konopi indyjskich: w upojeniu, zwykłe wzory myślowe zanikają, za to myślenie kształtują asocjacyjne skoki myślowe. Dlatego też osoby na highu łatwiej ulegają wpływom sugestywnych pytań.

Badacze uważają zatem, że w przypadku policyjnego przesłuchania światków zdarzeń należy wziąć pod uwagę ewentualne użycie konopi indyjskich. Zwłaszcza gdy respondenci są w ostrym stanie odurzenia, powinni być traktowani podobnie jak dzieci. Dopiero po ponownym wytrzeźwieniu można oczekiwać bardziej wiarygodnych odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.