Wzrost siły roboczej dzięki medycznej marihuanie

Nowe szanse dla starszych ludzi na rynku pracy.
emeryci-rencisci-dorobia-1
W amerykańskich stanach, gdzie medyczna marihuana została udostępniona do użytku pacjentom, zanotowano wzrost liczby osób starszych aktywnych zawodowo.
Jest to wynik badań, które zostały przeprowadzone przez naukowców z Johns Hopkins i Temple University w Stanach Zjednoczonych. Do badań tych użyto danych badań zdrowia i badań doradczych z okresu od 1992 do 2012 roku. Te zajmowały się określeniem zdrowia i dobrobytu u starszych Amerykanów.

Po wprowadzeniu w tych stanach przepisów dotyczących medycznej marihuany zanotowano ogólną poprawę stanu zdrowia u starszych mężczyzn. Natomiast wyniki starszych kobiet były mieszane. Badano zmiany, które wynikały ze zmian w prawie i porównano je ze stanami, które nie posiadają regulacji dla medycznej marihuany. W badaniu stwierdzono, że u osób powyżej 50 roku życia „wprowadzenie prawa o medycznej marihuanie, zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu aktywności zawodowej o 9,4% i i wzrostu tygodniowego czasu pracy o 4,6 – 4,9%.”

Wynika to z faktu, że ogólny stan zdrowia ludzi w krajach z prawem zezwalającym na konopie medyczne był lepszy, szczególnie u mężczyzn. Prawdopodobieństwo, że opisują oni swój stan zdrowia jako „bardzo dobry” lub „doskonały”, było tutaj wyższe o 5%. Powodem tej pozytywnej oceny był, między innymi, fakt, że badani rzadziej skarżyli się na dolegliwości związane z bólem. Zmiany legislacyjne na rzecz marihuany medycznej doprowadziły tutaj nawet do 10% spadku dolegliwości u mężczyzn, którzy regularnie skarżyli się na ból. U kobiet liczba ta zmalała jedynie o 3,8%. Jednak u kobiet, które określiły swój stan zdrowia jako „bardzo dobry” lub „doskonały” ta liczba wzrosła, tak jak u mężczyzn o 5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Komentarz do “Wzrost siły roboczej dzięki medycznej marihuanie”


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.