Czy Medyczna Marihuana w Szwajcarii Będzie Łatwiej Dostępna?

Sytuacja wokół medycznej marihuany w Szwajcarii jest naprawdę trudna. Dopiero wraz z przyjęciem Ruchu Kesslera 14.4164 „Cannabis dla ciężko chorych” przez Zgromadzenie Federalne w 2015 roku pozwoliło na pójście w lepszym kierunku. Teraz, siedem lat później, ustawa o środkach odurzających w tym kraju ma zostać zmieniona, aby umożliwić łatwy dostęp do preparatów medycznej marihuany.

Do tej pory wymagało to specjalnych zezwoleń ze strony państwa, ale w końcu to zadanie powinien przejąć personel medyczny, który obecnie może przepisywać medyczną marihuanę na tej samej zasadzie, co opiaty. To, czy ostatecznie cała sytuacja zakończy się pozytywnie dla grupy 100.000 osób, które liczą na ulgę w cierpieniu dzięki marihuanie, nie jest jeszcze możliwe do oszacowania.

Wiele Pytań Bez Odpowiedzi, Zarówno u Pacjentów i Lekarzy

1 sierpnia 2022 roku szwajcarska ustawa o środkach odurzających ma zostać zmieniona. Od tego momentu medyczna marihuana będzie mogła być przepisywana przez lekarzy. Jednak na kilka dni przed tym terminem wciąż pozostaje wiele niewyjaśnionych kwestii i, podobnie jak w Niemczech, gdzie medyczna marihuana jest legalna, liczba lekarzy, którzy rzeczywiście są dobrze poinformowani na ten temat, jest mała.

Medical Cannabis Verein Schweiz – w skrócie MEDCAN – wie, że dopiero teraz rozpocznie się prawdziwa edukacja. W komunikacie prasowym z 25 lipca MEDCAN wyraził ubolewanie nad wieloma nierozstrzygniętymi kwestiami związanymi z dopuszczeniem medycznej marihuany do obrotu.

Zwraca się uwagę na fakt, że ceny nielicznych szwajcarskich leków na bazie konopi indyjskich są zdecydowanie zawyżone. Nie jest jeszcze wyjaśnione, czy i w jaki sposób kwiaty konopi indyjskich mogą być stosowane w leczeniu chorób i schorzeń. Problemem jest jednak przede wszystkim brak zainteresowania ze strony lekarzy, co może utrudnić lub uniemożliwić pacjentom uzyskanie legalnego dostępu do tego naturalnego leku.

Pokrycie Kosztów Pod Znakiem Zapytania

Aby pacjent mógł stosować medyczną marihuanę w Szwajcarii, wcześniej należy wypróbować wszystkich innych form terapii i uznać je za nieprzydatne i nieskuteczne. Dopiero wtedy osoba chora uzyska dostęp do dotychczas dostępnych preparatów z konopi indyjskich, które w Szwajcarii są zazwyczaj bardzo nisko skoncentrowane i zbyt drogie w porównaniu z krajami zagranicznymi.

Ze względu na to, że pokrywanie przez kasy chorych kosztów leczenia jest rzadkością, MEDCAN ubolewa, że marihuana jest drogim lekiem, na który stać będzie tylko bogatych mieszkańców kraju. W związku z tym zmiana ustawy o środkach odurzających wprowadza jedynie status quo, a nie faktycznie zmienia sytuację.

Jednak zdaniem MEDCAN ważne jest, aby na rynku pojawiały się różne odmiany marihuany o różnym składzie i sposobach działania, a ceny pozostały przystępne. Nie można w tym celu ograniczać formy przyjmowania leku.

Medical Cannabis Verein Schweiz wskazuje również, że państwo chce w przyszłości zarabiać duże pieniądze na pacjentach, dlatego ich sprzeciw i prośby muszą zostać uwzględnione. Dopiero wtedy, gdy uda się przeprowadzić wystarczającą ilość ważnych działań edukacyjnych, a każdy pacjent, który pragnie używać marihuany w celach medycznych, zostanie postawiony w tej sytuacji, działalność stowarzyszenia zostanie zakończona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.