Koronawirus: Narkomani Należą Do Grupy Ryzyka

Koronawirus dotyczy wszystkich ludzi, ale szczególnie tych z problemami zdrowotnymi. Ci, którzy używają narkotyków, mogą być również narażeni na zwiększone ryzyko zarówno zarażenia się koronawirusem, jak i jego skutków.

Najczęstszymi objawami choroby są kaszel i gorączka. Inne objawy to duszność, bóle mięśni i stawów, bóle gardła i głowy. U większości ludzi, choroba znana jako COVID-19 ma przebieg raczej łagodny lub umiarkowany. Infekcja może nawet być zupełnie niezauważona. Ale możliwe są również ciężkie zapalenie płuc z niewydolnością płuc, a nawet śmierć.

Ogólnie rzecz biorąc, palacze i osoby starsze są w większym stopniu narażone na ciężki przebieg choroby. Grupy ryzyka obejmują również osoby z osłabionym układem odpornościowym lub z wcześniejszymi chorobami, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, rak, przewlekła choroba wątroby lub płuc.

Wyższe ryzyko poważnych chorób wśród osób zażywających narkotyki

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wskazuje w swojej publikacji, że osoby zażywające narkotyki mogą być również bardziej narażone na ryzyko zakażenia i są bardziej narażone na poważny postęp choroby.

Zwiększone ryzyko zakażenia wynika na przykład z faktu, że osoby zażywające narkotyki często mają ze sobą ścisły kontakt. Zwłaszcza jeśli dzielą się swoim narkotykiem, czy to jointem, fajką wodną, strzykawką czy innym sprzętem, istnieje zwiększone ryzyko, że zainfekują się nawzajem nowym koronawirusem.

Osoby używające narkotyków są również częściej dotknięte przez wcześniejsze choroby, na jakie chorowali. Na przykład, osoby palące heroinę lub crack są bardziej narażone na chorobę płuc POChP. W przypadku POChP płuca są trwale uszkodzone, a drogi oddechowe zwężone. Dlatego osoby cierpiące na POChP szybciej cierpią z powodu duszności.

U osób zażywających narkotyki uszkodzony może być również układ sercowo-naczyniowy. Dotyczy to w szczególności osób używających kokainy i przyjmujących narkotyki drogą dożylną. Inne, wcześniejsze choroby, takie jak zakażenie wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby, mogą również osłabić układ odpornościowy.

Zwiększone ryzyko przedawkowania opioidów

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ostrzega również, że osoby używające opioidów mają zwiększone ryzyko przedawkowania. Powód: Opioidy takie jak heroina mają na organizm działanie tłumiące. W przypadku przedawkowania oddech może spowolnić aż do jego zatrzymania. Ponieważ choroba płuc COVID-19 również powoduje problemy z oddychaniem, ryzyko zatrzymania oddechu jest zwiększone.

Obecnie wszyscy ludzie są zobowiązani do zachowania między sobą minimalnej odległości 1,5 metra w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zaleca jednak, aby osoby używające narkotyków zwracały szczególną uwagę na zachowanie niezbędnego dystansu do innych osób.

Źródło:

EMCDDA update on the implications of COVID-19 for people who use drugs (PWUD) and drug service providers.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.