Potencjał Przeciwgrzybiczny Konopi Indyjskich

Grzybica to infekcja wywołana przez mikroskopijne grzyby. Często grzybica pojawia się lokalnie, na przykład w postaci grzybicy stóp. Jednak, zwłaszcza w przypadku osłabionego układu odpornościowego, grzybica może również stać się chorobą uogólnioną i przybrać zagrażający życiu przebieg.

Leczenie grzybicy w medycynie szkolnej odbywa się za pomocą leków przeciwgrzybiczych, które zabijają grzyby. Tak jak antybiotyki zabijają bakterie chorobotwórcze, tak leki przeciwgrzybicze są skuteczne przeciwko chorobotwórczym grzybom. Niektóre badania sugerują, że marihuana również posiada potencjał jako środek przeciwgrzybiczy.

CBD Zwalcza Zakażenie Grzybami Candida, Czyli Kandydozę

Zespół Raphaela Mechoulama przeprowadził w 2021 roku badanie na Uniwersytecie Hebrajskim, które wykazało, że CBD skutecznie zwalcza grzyb o nazwie Candida albicans. Rodzaje Candida należą do najczęstszych grzybów chorobotwórczych u ludzi. Mogą również powodować, między innymi, choroby grzybicze skóry lub grzyby jelitowe.

Candida albicans wybrano do badania ze względu na najwyższy wskaźnik oporności na konwencjonalne leki przeciwgrzybicze. W związku z tym patogen ten ma największe zapotrzebowanie na nowe substancje czynne. Problemem związanym z wieloma obecnie stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi jest to, że są one wysoce toksyczne i nawet w dawkach terapeutycznych mogą powodować znaczące skutki uboczne.

Tak poważne wady znikają w przypadku CBD, dlatego też możliwość leczenia infekcji grzybem Candida za pomocą CBD znalazła się w centrum zainteresowania badań. W tym celu na płytkach agarowych wyhodowano identyczne kultury Candida albicans, które następnie przez 24 godziny poddano działaniu CBD w różnych stężeniach. Już od stężenia CBD 25 μg/ml w agarze, zaobserwowano drastyczny spadek kolonii grzybów. Począwszy od stężenia 100 μg/ml, kolonie grzybów zostały praktycznie całkowicie wyeliminowane.

Działanie CBD opiera się na pewnego rodzaju mechanizmie autodestrukcji, który jest uruchamiany w komórkach grzybów. CBD w tym przypadku hamuje wewnątrzkomórkowy poziom ATP. ATP oznacza trifosforan adenozyny i jest podstawowym budulcem wewnątrzkomórkowego metabolizmu energetycznego. Hamując ATP, dochodzi do wzrostu wolnych rodników tlenowych, które ostatecznie zabijają komórkę grzyba.

Terpeny Jako Środek Przeciwgrzybiczny

Jedno z badań z 2020 roku dotyczyło m.in. przeciwgrzybiczego potencjału terpenów, które obficie występują w konopiach indyjskich. W badaniu in vitro oceniano również potencjał przeciwgrzybiczy terpenów w porównaniu z powszechnie stosowanym lekiem przeciwgrzybiczym. Jako referencyjny lek przeciwgrzybiczy zastosowano flukonazol. Stworzono kultury 3 różnych podgatunków grzyba Candida, a następnie zaobserwowano wpływ ekstraktu terpenowego różnych odmian konopi na te kolonie. Przetestowano siedem różnych odmian dzikich konopi, a także siedem różnych zarejestrowanych odmian konopi przemysłowych.

Zasadniczo wszystkie badane odmiany konopi wykazywały wyraźne działanie przeciwgrzybicze, przy czym występowały różnice między odmianą konopi i badanym szczepem Candida. Terpeny dzikiej odmiany konopi Saykaj wykazały tutaj najsilniejszą aktywność przeciwko Candida albicans. Skuteczność przeciwgrzybicza wynosiła około 75% skuteczności flukonazolu. W przypadku Candida krusei terpeny dzikiej odmiany konopi Susara oraz zarejestrowanej odmiany konopi Carmagnola Selenzionata wykazywały działanie przeciwgrzybicze odpowiadające około 60 % skuteczności flukonazolu. W przypadku Candida tropicalis najskuteczniejsze okazało się spektrum terpenowe z dzikiej odmiany konopi Paluka, która również osiągnęła 60% skuteczności flukonazolu.

Naukowcy zakładają, że efekt ten nie jest spowodowany pojedynczym terpenem, ale to interakcja poszczególnych terpenów wywołuje przeciwgrzybicze działanie. Stwierdzono również, że w przypadku odmian konopi użytkowych występują niewielkie różnice w ich skuteczności w zależności od daty siewu. Wskazuje to również na to, że w tym przypadku zawsze jest to całkowita kompozycja terpenów, która daje specyficzne działanie danej odmiany. Terpeny działają poprzez atakowanie ścian komórkowych chorobotwórczych grzybów, podczas gdy normalne komórki ciała pozostają nienaruszone.

Ekstrakt z Konopi Indyjskich o Pełnym Spektrum Jest Najskuteczniejszy

Naukowcy są zgodni co do tego, że ekstrakt o pełnym spektrum działania jest najskuteczniejszy, ponieważ łączy w sobie działanie terpenów, CBD i innych kannabinoidów w jednym. Szczególnie w przypadku miejscowych chorób grzybiczych skóry można w bardzo skuteczny sposób zastosować olej o pełnym spektrum.

Obecnie grzybica nie jest jeszcze wskazaniem do przepisywania medycznych produktów z konopi indyjskich, chociaż istnieją pojedyncze przykładowe doniesienia pacjentów o dobrych wynikach leczenia lekami na bazie konopi indyjskich przeciwko tym schorzeniom, co po raz kolejny pokazuje, że legalizacja tej rośliny byłaby świetnym posunięciem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.