W Europie Żyje 22 Milionów Konsumentów Marihuany

Popularność Spożywania Marihuany w Europie

Marihuana, zaraz po legalnie dostępnych na regulowanym rynku substancjach – alkoholu i nikotynie, jest najpopularniejszym środkiem odurzającym nie tylko w Polsce. Aby dowiedzieć się, ile osób faktycznie spożywa produkty z roślin konopi, analizuje się między innymi ścieki.

W tym celu za pomocą pomiaru głównego metabolitu THC-COOH oblicza się przybliżoną proporcję w populacji, która do tej pory stanowi jedyny odpowiedni biomarker. Badanie przeprowadzone w ramach badania Wastewater analysis and drugs ujawniło zdumiewającą liczbę.

22,1 Milionów Użytkowników Konopi Indyjskich

Według szacunków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Leków oraz jego analizy ścieków, w 2021 roku konopie indyjskie były najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem.

Szacuje się, że na kontynencie europejskim żyje 22,1 miliona konsumentów, którzy – co zaskakujące – nie zmienili swoich nawyków konsumpcyjnych podczas pandemii i związanych z nią lockdownów.

Występowałyby jednak rozbieżności w różnych krajach i między nimi. Dane pochodzące z europejskiego badania on-line na temat narkotyków: COVID-19 wykazały jednak przede wszystkim, że wzorce zażywania konopi indyjskich pozostały względnie stabilne.

42 procent ankietowanych respondentów stwierdziło, że podczas pandemii nie zmienili swoich zachowań konsumpcyjnych w porównaniu z poprzednimi okresami.

Największe Spożywanie Marihuany w Miastach Europy Zachodniej i Południowej

Badanie ścieków za pomocą biomarkera THC-COOH wykazało, że większość użytkowników konopi indyjskich mieszka w miastach Europy Zachodniej i Południowej. Według European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction mają one być zlokalizowane w miastach Czech, Chorwacji, Hiszpanii, Niderlandów, Portugalii i Słowenii.

Wzrost produktu rozkładu konopi indyjskich w ściekach odnotowało w nieco ponad dwóch piątych miast europejskich. W 13 na 31 miejsc stwierdzono większe zanieczyszczenie THC-COOH w próbkach ścieków. Do celów przeprowadzenia badania 75 miast w 25 krajach sprawdziło ścieki.

Aby osiągnąć te wyniki, zaangażowani byli europejscy naukowcy z różnych dziedzin badań. Między innymi z dziedziny chemii analitycznej, fizjologii, biochemii, inżynierii ścieków, epidemiologii przestrzennej i statystyki oraz zgodnie z EMCDDA konwencjonalnej epidemiologii narkotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.