Zwiększone Narażenie Na Szkodliwe Substancje Podczas Palenia Konopi Indyjskich i Tytoniu

Zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych udowodnił, że osoby spożywające marihuanę oraz tytoń są bardziej narażone na konkretne zanieczyszczenia niż osoby, które palą wyłącznie tytoń.

Dowodów dostarczono dzięki próbkom moczu

Zespół badaczy kierowany przez Danielle Smith poszukiwał 15 różnych zanieczyszczeń w moczu. W badaniu uczestniczyło około 5 900 dorosłych mieszkańców USA.

Zgodnie z informacjami, jakie udało się uzyskać badaczom, poprzednie badania dotyczyły głównie osób zażywających albo tylko konopie indyjskie albo tylko palaczy wyrobów tytoniowych. W rzeczywistości jednak wielu ludzi paliło marihuanę i tytoń jednocześnie. W USA używanie konopi indyjskich i tytoniu jest bardziej powszechne niż samo używanie marihuany.

W celu przeprowadzenia badania utworzono grupy palaczy, którzy palili albo tylko jeden wyrób tytoniowy, albo tylko e-papierosy albo kilka różnych produktów zawierających nikotynę. Każda grupa została dodatkowo podzielona w zależności od tego, czy dane osoby paliły marihuanę, czy też nie.

Do 464% więcej akrylonitrylu przez palenie marihuany

Jak wykazały analizy, osoby, które paliły marihuanę i tytoń, były bardziej narażone na działanie substancji szkodliwych niż osoby, które paliły tylko tytoń. Stwierdzono szczególnie wysokie narażenie na działanie akrylonitrylu. Ta substancja chemiczna jest wykorzystywana głównie do produkcji włókien syntetycznych oraz innych produktów z tworzyw sztucznych. Wdychany akrylonitryl podrażnia błony śluzowe, powoduje bóle głowy, zawroty głowy i nudności i jest uważany za rakotwórczy.

Stężenie akrylonitrylu było o 39% wyższe u osób palących papierosy i marihuanę niż u osób, które paliły tylko papierosy. Różnica ta była szczególnie widoczna wśród osób, które korzystały z e-papierosów. Jeśli dodatkowo palili oni marihuanę, to poziom akrylonitrylu wzrósł średnio o 464% w porównaniu do osób, które w ogóle nie paliły marihuany. Wygląda na to, że podczas palenia marihuany uwalniana jest znaczna ilość akrylonitrylu.

Zwiększona ilość akrylamidu i WWA, czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Jak się okazuje, podczas palenia i marihuany i tytoniu, zwiększa się również ilość innych szkodliwych substancji. Należą do nich akrylamid, który może powstawać, gdy np. podgrzewana jest żywność bogata w węglowodany, np. frytki. Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach, akrylamid sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą. Ponadto stwierdzono również zwiększoną część tzw. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) u osób palących tytoń i marihuanę.

Zdaniem badaczy wyniki tym samym udowadniałyby, że palacze są bardziej narażeni na wpływ substancji szkodliwych, jeśli palą zarówno marihuanę, jak i tytoń. Zwiększyłoby to jeszcze bardziej i tak już wysokie narażenia zdrowia, jakie powoduje palenie papierosów.

Źródła:
Smith, D. M., O’Connor, R. J., Wie, B., Travers, M., Hyland, A. & Goniewicz, M. L. (2019). Nicotine and Toxicant Exposure among Concurrent Users („Co-users”) of Tobacco and Cannabis. Nicotine & Tobacco Research, ntz122.

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. rauchfrei. Inhaltsstoffe im Tabakrauch.

Bundesinstitut für Risikobewertung. Fragen und Antworten zu Acrylamid.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.