Czy Wywar Ayahuasca (Ajałaska) Może Poprawić Zdrowie Psychiczne?

Niektórzy ludzie mają nadzieję na poprawę swojego samopoczucia poprzez spożywanie halucynogennej mikstury o nazwie ayahuasca. Ostatnie badania pokazują, że może tu działać nie o tyle sam wywar, co efekt placebo.

Zażycie wywaru ayahuasca może powodować zawroty głowy i wymioty. Ale konsumenci akceptują to, ponieważ mają nadzieję na duchowe lub nawet mistyczne doświadczenia. Po ustąpieniu skutków, ich samopoczucie psychiczne w dłuższej perspektywie powinno się poprawić. Ayahuasca zawiera aktywny składnik DMT, który może wywoływać efekty halucynogenne.

Grupa badawcza z Niemiec i Holandii towarzyszyła ludziom, którzy uczestniczyli w tak zwanych „odosobnieniach ayahuasca”. W badaniu zastanawiano się, czy uczestnicy rzeczywiście lepiej się czują po „odosobnieniu” niż przed nim i z czego to może wynikać. Czy decydujące znaczenie ma tu mikstura halucynogenna, czy też czynniki takie jak swobodna atmosfera w grupie?

Odosobnienia z ayahuascą gromadzą ludzi w jednym miejscu, aby wspólnie i pod nadzorem spożywali ziołowy napar. Oprócz przyjmowania mikstury, ważną rolę w odosobnieniu odgrywa również otoczenie. Przyjazna i przytulna atmosfera w obecności osób o podobnych poglądach powinna zapewnić uczestnikom poczucie komfortu.

„Oślepienie” Wszystkich Osób Bezpośrednio Zaangażowanych w Badanie

Kierowniczka badań Malin Uthaug i jej zespół odwiedzili sześć ceremonii, które odbyły się w Holandii, Hiszpanii i Niemczech. W sumie 30 osób zgłosiło się do udziału w badaniu. Uczestnicy zostali zapytani o ich samopoczucie psychiczne przed i po „odosobnieniu”. To pozwoliło zespołowi badawczemu dowiedzieć się, czy samopoczucie uczestników zmieniło się po spożyciu ayahuasci.

Na początku ceremonii ayahuasca, uczestnicy otrzymali albo prawdziwy wywar ayahuasca lub placebo, czyli preparat bez narkotyku. Ayahuasca była podawana w formie kapsułek lub jako napój. Środek placebo był również pakowane w kapsułki lub prezentowany jako mikstura o podobnym smaku. Ani uczestnicy, ani realizatorzy nie wiedzieli, kto otrzymał substancję czynną, a kto placebo. Procedura ta nazywana jest „ślepą próbą“.

Brak Istotnych Różnic Między Ayahuascą a Placebo

Po „odosobnieniu” uczestnicy rzeczywiście czuli się mniej przygnębieni, zestresowani i zaniepokojeni niż przedtem. Nie dotyczyło to jednak tylko tych, którzy spożyli ayahuascę. Objawy depresji, stresu i niepokoju zostały również zmniejszone w grupie placebo.

Wyniki pokazują to, co stało się jasne we wcześniejszych badaniach: oczekiwania co do efektu działania narkotyku, jak również otoczenie podczas jego stosowania mogą wpływać na doświadczany efekt. Jest więc możliwe, że sama pozytywna atmosfera podczas ceremonii odosobnienia i wspierająca wymiana w grupie poprawiła samopoczucie uczestników.

Zespół badawczy wspomina, że wszyscy uczestnicy mieli już kilka doświadczeń z ayahuascą. Również dawka ayahuasci była raczej niewielka. Dlatego nie można wykluczyć, że efekty mogą być bardziej wyraźne u osób, które spożywają ayahuascę po raz pierwszy i w większych dawkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.