Czy Związek Pomiędzy Marihuaną a Psychozą Jest Przeceniany?

Czy Palenie Marihuany Może Powodować Długotrwałą Psychozę?

Wyniki niedawnego amerykańskiego badania wykonanego na bliźniętach sugerują, że bardziej prawdopodobne jest, iż odpowiedzialne za to są inne czynniki.

Ludzie z większymi stopami zazwyczaj stawiają większe dochody. Czy można więc powiedzieć, że stopy mają przyczynowy wpływ na ilość przebytych kilometrów? Raczej nie. Niektóre korelacje są tylko pozornymi korelacjami. A co z powiązaniem między marihuaną a psychozą?

W badaniach zaobserwowano, że osoby z psychozą używały marihuany częściej niż osoby, które nie zachorowały na psychozę. Istnieją nawet dowody na istnienie zależności dawka-odpowiedź: im większe użycie konopi indyjskich, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałej psychozy, takiej jak schizofrenia. Niemniej jednak, odpowiedź na pytanie o związek przyczynowo-skutkowy nie jest taka prosta.

W nauce toczy się dyskusja na temat, czy konopie indyjskie można uznać za przyczynę psychoz, czy też używanie tego narkotyku nie powinno być raczej inaczej klasyfikowane, tzn. że w rzeczywistości decydujące znaczenie mają inne czynniki. Istnieją badania, które wykazują, że niektóre geny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju schizofrenii u ludzi. Te same geny w tym samym czasie sprawiłyby, że ludzie byliby bardziej podatni na palenie marihuany. Używanie marihuany byłoby wtedy tylko rodzajem skutku ubocznego, ale nie przyczyną psychozy.

Badanie z Udziałem Bliźniąt Jednojajowych i Dwujajowych

Wyniki ostatniego badania kohortowego przeprowadzonego przez University of Minnesota z udziałem ponad 3.000 uczestników wskazują na ten sam kierunek. Badania objęły okres ponad dwóch dekad. W pierwszym badaniu najmłodsi uczestnicy mieli 11 lat. Te same osoby były badane ponownie co trzy do siedmiu lat.

Szczególną cechą tego badania jest to, że wszyscy uczestnicy byli bliźniakami. Z metodologicznego punktu widzenia były to najlepsze przesłanki do stwierdzenia, czy dane zachowanie, takie jak palenie marihuany, ma konsekwencje zdrowotne. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wpływ genów, jak i pochodzenia rodzinnego może być kontrolowany, jak to się nazywa w języku naukowym.

Podobnie jak w przypadku innych wcześniejszych badań, lider badania Jonathan Schaefer i jego zespół byli w stanie udowodnić na podstawie danych z badania kohortowego, że używanie marihuany w okresie dojrzewania jest bardziej prawdopodobne w przypadku wystąpienia objawów psychotycznych w wieku dorosłym. Analiza par bliźniąt ujawniła jednak inny obraz.

Brak Wpływu Używania Konopi Indyjskich Na Ryzyko Wystąpienia Psychozy u Par Bliźniąt

Wśród bliźniąt były też pary, które różniły się pod względem używania marihuany. Podczas gdy jeden z bliźniaków palił marihuanę lub nawet rozwinął problem z jej konsumpcją, drugi pozostał abstynentem. Jeśli marihuana ma istotny wpływ na skłonność do psychoz, powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w parach bliźniąt różniących się pod tym względem. Wśród palących bliźniaków powinno być więcej osób, u których rozwinęły się objawy psychotyczne, niż wśród ich abstynenckiego rodzeństwa. Ale tak się nie stało. Rodzeństwo pary bliźniąt nie różniło się, gdy pytano je o objawy psychotyczne, choć ich zachowania konsumpcyjne były inne.

Ponadto, zespół badawczy sprawdził również związek pomiędzy używaniem konopi a genetycznym ryzykiem wystąpienia schizofrenii. Nie można wykluczyć, że intensywne używanie marihuany w młodości prowadzi do wystąpienia objawów psychotycznych, zwłaszcza jeśli u danej osoby występuje odpowiednie ryzyko genetyczne. Zespół badawczy nie znalazł jednak potwierdzenia tej hipotezy również w swoich badaniach.

Ich wyniki nie sugerowałyby zatem, że marihuana odgrywa istotną rolę w powstawaniu psychozy. Raczej inne czynniki związane z rodziną, tj. geny lub wychowanie, są bardziej prawdopodobne, aby spowodować wystąpienie choroby psychicznej, takiej jak psychoza. Nie można całkowicie wykluczyć, że marihuana jest związana z innymi czynnikami, które nie zostały zbadane w tym badaniu. Zdaniem zespołu badawczego, wpływ marihuany na ryzyko wystąpienia psychozy jest prawdopodobnie przeceniany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.