Czy Związek Pomiędzy Marihuaną a Psychozą Jest Przeceniany?

Czy Palenie Marihuany Może Powodować Długotrwałą Psychozę?

Wyniki niedawnego amerykańskiego badania wykonanego na bliźniętach sugerują, że bardziej prawdopodobne jest, iż odpowiedzialne za to są inne czynniki.

Czy Związek Pomiędzy Marihuaną a Psychozą Jest Przeceniany?, jamaica.com.pl

Ludzie z większymi stopami zazwyczaj stawiają większe dochody. Czy można więc powiedzieć, że stopy mają przyczynowy wpływ na ilość przebytych kilometrów? Raczej nie. Niektóre korelacje są tylko pozornymi korelacjami. A co z powiązaniem między marihuaną a psychozą?

W badaniach zaobserwowano, że osoby z psychozą używały marihuany częściej niż osoby, które nie zachorowały na psychozę. Istnieją nawet dowody na istnienie zależności dawka-odpowiedź: im większe użycie konopi indyjskich, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałej psychozy, takiej jak schizofrenia. Niemniej jednak, odpowiedź na pytanie o związek przyczynowo-skutkowy nie jest taka prosta.

W nauce toczy się dyskusja na temat, czy konopie indyjskie można uznać za przyczynę psychoz, czy też używanie tego narkotyku nie powinno być raczej inaczej klasyfikowane, tzn. że w rzeczywistości decydujące znaczenie mają inne czynniki. Istnieją badania, które wykazują, że niektóre geny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju schizofrenii u ludzi. Te same geny w tym samym czasie sprawiłyby, że ludzie byliby bardziej podatni na palenie marihuany. Używanie marihuany byłoby wtedy tylko rodzajem skutku ubocznego, ale nie przyczyną psychozy.

Badanie z Udziałem Bliźniąt Jednojajowych i Dwujajowych

Wyniki ostatniego badania kohortowego przeprowadzonego przez University of Minnesota z udziałem ponad 3.000 uczestników wskazują na ten sam kierunek. Badania objęły okres ponad dwóch dekad. W pierwszym badaniu najmłodsi uczestnicy mieli 11 lat. Te same osoby były badane ponownie co trzy do siedmiu lat.

Szczególną cechą tego badania jest to, że wszyscy uczestnicy byli bliźniakami. Z metodologicznego punktu widzenia były to najlepsze przesłanki do stwierdzenia, czy dane zachowanie, takie jak palenie marihuany, ma konsekwencje zdrowotne. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wpływ genów, jak i pochodzenia rodzinnego może być kontrolowany, jak to się nazywa w języku naukowym.

Podobnie jak w przypadku innych wcześniejszych badań, lider badania Jonathan Schaefer i jego zespół byli w stanie udowodnić na podstawie danych z badania kohortowego, że używanie marihuany w okresie dojrzewania jest bardziej prawdopodobne w przypadku wystąpienia objawów psychotycznych w wieku dorosłym. Analiza par bliźniąt ujawniła jednak inny obraz.

Brak Wpływu Używania Konopi Indyjskich Na Ryzyko Wystąpienia Psychozy u Par Bliźniąt

Wśród bliźniąt były też pary, które różniły się pod względem używania marihuany. Podczas gdy jeden z bliźniaków palił marihuanę lub nawet rozwinął problem z jej konsumpcją, drugi pozostał abstynentem. Jeśli marihuana ma istotny wpływ na skłonność do psychoz, powinno to również znaleźć odzwierciedlenie w parach bliźniąt różniących się pod tym względem. Wśród palących bliźniaków powinno być więcej osób, u których rozwinęły się objawy psychotyczne, niż wśród ich abstynenckiego rodzeństwa. Ale tak się nie stało. Rodzeństwo pary bliźniąt nie różniło się, gdy pytano je o objawy psychotyczne, choć ich zachowania konsumpcyjne były inne.

Ponadto, zespół badawczy sprawdził również związek pomiędzy używaniem konopi a genetycznym ryzykiem wystąpienia schizofrenii. Nie można wykluczyć, że intensywne używanie marihuany w młodości prowadzi do wystąpienia objawów psychotycznych, zwłaszcza jeśli u danej osoby występuje odpowiednie ryzyko genetyczne. Zespół badawczy nie znalazł jednak potwierdzenia tej hipotezy również w swoich badaniach.

Ich wyniki nie sugerowałyby zatem, że marihuana odgrywa istotną rolę w powstawaniu psychozy. Raczej inne czynniki związane z rodziną, tj. geny lub wychowanie, są bardziej prawdopodobne, aby spowodować wystąpienie choroby psychicznej, takiej jak psychoza. Nie można całkowicie wykluczyć, że marihuana jest związana z innymi czynnikami, które nie zostały zbadane w tym badaniu. Zdaniem zespołu badawczego, wpływ marihuany na ryzyko wystąpienia psychozy jest prawdopodobnie przeceniany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.