Jak Narkotyki Porywają Nasz Układ Nagrody

Opieranie się kawałkowi ciasta lub zapachowi świeżo upieczonej pizzy nie zawsze jest łatwe. W naszym mózgu znajduje się tak zwany układ nagradzania, który przekazuje przyjemne uczucia i kieruje naszym zachowaniem. Narkotyki mogą wywierać na nim szczególnie silny bodziec.

Jego początki sięgają daleko wstecz. W dalekich czasach system nagród prawdopodobnie decydował o życiu i śmierci, ponieważ zmusza on nas do rzeczy, które są ważne dla naszego przetrwania, takich jak zaopatrzenie w żywność. W końcu nasi przodkowie nie mieli supermarketu za rogiem i musieli się wysilić, aby znaleźć jedzenie. Ci, którzy znajdując jakieś owoce na skraju drogi czym prędzej je zjadali z pewnością dobrze zrobili, w innym przypadku zrobiłby to ktoś inny, a dojrzałe owoce o wysokiej zawartości cukru dostarczają mnóstwo energii.

Nasze upodobanie do słodyczy wynika prawdopodobnie z ewolucyjnych korzyści, jakie przyniosło nam spożywanie wysokokalorycznych pokarmów. W rezultacie, zgodnie z teorią, poszukiwanie i spożywanie tak korzystnych pokarmów zostało mocno powiązane z systemem nagród w mózgu. Smaczne jedzenie, ale także tak podstawowe rzeczy, jak kontakt fizyczny i seksualność, są więc w nauce określane jako podstawowe wzmacniacze. Upodobanie do tych rzeczy jest w człowieku i większości innych ssaków wrodzone.

Odkrycie Układu Nagród w Mózgu

Odkrycie systemu nagród sięga eksperymentu z 1954 roku. Amerykańscy naukowcy James Olds i Peter Milner umieścili elektrody w mózgach szczurów, aby stymulować poszczególne obszary mózgu za pomocą lekkich prądów elektrycznych. Elektrody zostały aktywowane za pomocą dźwigni, którą szczury mogły samodzielnie obsługiwać. Naukowcy zaobserwowali, jak szczury naciskały dźwignię nawet 2000 razy na godzinę. Robiły to godzinami, aż do całkowitego wyczerpania. Pierwotne wzmacniacze, jakimi są żywność i sen były najwyraźniej mniej atrakcyjne niż stymulacja, która nastąpiła po aktywacji dźwigni.

Badania na zwierzętach doprowadziły również do odkrycia, że istnieją obwody regulacji nagrody w mózgu, które zaczynają się od historycznie rozwiniętego śródmózgowia i łączą ze sobą różne obszary. Jednym z głównych przekaźników w tych obwodach regulacyjnych jest neuroprzekaźnik o nazwie dopamina.

Dopamina Przekazuje Przedsmak Radości

Dopamina jest uwalniana głównie wtedy, gdy nagroda jest zaskakująca lub gdy pojawiają się bodźce wskazujące na nagrodę. Dopamina nie jest zatem tak bardzo zaangażowana w pozytywne uczucia podczas spożywania nagrody. Piękne uczucia są bardziej przekazywane przez serotoninę i endorfiny. Przeciwnie, dopamina wywołuje oczekiwanie na nagrodę i pozytywne emocje związane z oczekiwaniem.

Spodziewany efekt nagradzający tworzy motywację do ciągłego szukania wyzwalającego bodźca. W świecie specjalistycznym używa się w tym kontekście angielskich terminów „Wanting” i „Liking”. Dopamina jest odpowiedzialna za „wanting”, aktywne poszukiwanie nagrody. U osób uzależnionych „wanting” staje się „craving”, co staje się zauważalne jako bardzo silne pragnienie narkotyku. Z drugiej strony, termin „liking” odnosi się do przyjemnych emocji, które wyzwalają się podczas spożywania nagrody.

Narkotyki Generują Szczególnie Silną Aktywację Systemu Nagród

Oprócz głównych wzmacniaczy, substancje takie jak alkohol, kokaina i inne narkotyki również aktywują system nagród. W porównaniu z podstawowymi wzmacniaczami narkotyki mogą powodować szczególnie silne uwalnianie dopaminy. Podczas gdy podstawowe wzmacniacze mogą zwiększyć stężenie dopaminy nawet o 100 procent, narkotyki takie jak kokaina zwiększają poziom dopaminy nawet o 1000 procent.

Gwałtowny wzrost uwalniania dopaminy jest postrzegany przez organizm jako szczególnie wysoka nagroda, która jest „lepsza niż oczekiwano”. Podczas gdy podstawowe wzmacniacze w pewnym momencie zaczynają wywoływać efekt nasycenia, ponieważ mózg nie uwalnia już dopaminy, w przypadku narkotyków nie ma to miejsca, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju uzależnienia. Narkotyki ingerują w system nagradzania poprzez bezpośrednie pobudzanie uwalniania dopaminy. Typowy przebieg rozwoju uzależnienia charakteryzuje się tym, że dana osoba wielokrotnie sięga po środek uzależniający.

Podstawowe Wzmacniacze Tracą Swój Bodziec

Powtarzające się zażywanie narkotyków zmienia działanie systemu wynagradzania. Reaguje głównie na narkotyki i inne bodźce związane z używaniem narkotyków. Mogą to być pewne miejsca, rzeczy, a nawet spożywający narkotyki „przyjaciele”. Podczas gdy uwaga uzależnionej osoby jest coraz bardziej skupiona na narkotyku, podstawowe wzmacniacze tracą swój bodziec, w wyniku czego dana osoba nie interesuje się już niczym innym. Psycholog Katrin Charlet i lekarz Andreas Heinz mówią również o tym, że system nagród jest „porywany” przez narkotyk, ponieważ w pierwszej kolejności reaguje on tylko na narkotyki.

W późniejszych fazach uzależnienia rozwija się silny związek między bodźcami narkotykowymi, takimi jak określone miejsca zażywania narkotyku, a związanymi z nimi reakcjami behawioralnymi prowadzącymi do zażywania. Zażywanie narkotyków staje się coraz bardziej nawykiem, którego nie da się dobrowolnie kontrolować.

Zażywanie Narkotyków Staje Się Nawykiem

W mózgu dochodzi do coraz większego połączenia systemu nagradzania z obszarami, które kontrolują nawykowe zachowanie. Związek ten jest również odpowiedzialny za kompulsywne zachowania osób uzależnionych od narkotyków. Doprowadza to do nawrotu uzależnień bez podejmowania świadomych decyzji dotyczących konsumpcji. Zażywanie narkotyków jest mniej lub bardziej automatycznie wywoływane przez określone bodźce. System nagród w pewnym sensie ominął świadomą kontrolę, żeby otrzymać kolejną dawkę narkotyku.

To wyjaśnia, dlaczego osobom uzależnionym tak trudno jest zaprzestać konsumpcji, chociaż wiedzą, że jest ona dla nich szkodliwa. Charlet i Heinz opisują przypadek 45-letniego uzależnionego od alkoholu pacjenta, który pomimo odmiennych intencji w pewnych okolicznościach powraca do nałogu. Jeśli wieczorem przechodzi obok baru i słyszy ze środka trzepotanie szklanek, a jednocześnie widzi ciepłe światło bijące z wnętrza baru, nie może się powstrzymać i wbiega do środka, aby zamówić swój ulubiony napój alkoholowy.

Konkluzja

Nasz mózg ma system nagradzania, który powstał na początku ewolucji. Jest aktywowany przez tak zwane podstawowe wzmacniacze, takie jak jedzenie, kontakt fizyczny lub seksualność, ale także przez substancje, takie jak alkohol i inne narkotyki. W tym kontekście ważną rolę odgrywa dopamina. Dopamina nie jest tak bardzo odpowiedzialna za euforię podczas spożywania, ale przede wszystkim daje uczucie oczekiwania na nagrodę.

Narkotyki mogą stymulować uwalnianie dopaminy kilkakrotnie silniej niż podstawowe wzmacniacze. Narkotyki mogą zatem stanowić szczególnie silną zachętę do ich dalszego zażywania. Przy częstym spożywaniu zmienia się aktywność systemu nagradzania. W rezultacie reaguje głównie na narkotyki, a inne rzeczy stają się nieważne. Ciągłe spożywanie prowadzi do coraz większego połączenia systemu nagradzania z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za nawykowe zachowanie. Osoby uzależnione w mniejszym lub większym stopniu automatycznie uciekają się do uzależnienia i mają poważne problemy ze świadomym kontrolowaniem konsumpcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.