Strategie Stosowane w Celu Redukcji Spożycia Alkoholu

Cel to spożycie mniejszej ilości alkoholu. Ankieta internetowa przeprowadzona w Wielkiej Brytanii dotyczyła strategii stosowanych przez ludzi w celu ograniczenia spożycia alkoholu.

Zbyt wielu ludzi pije za dużo alkoholu. Około co piąta dorosła osoba w Niemczech regularnie pije więcej niż jest to zalecane w przypadku picia niskiego ryzyka. Ograniczenie ryzyka to dwie szklanki alkoholu dziennie dla mężczyzn i jedna szklanka dla kobiet. Dwa dni w tygodniu powinny być wolne od alkoholu. Za szczególnie ryzykowne uważa się upijanie się. Co trzecia dorosła osoba pije pięć lub więcej napojów alkoholowych raz w miesiącu.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że pije za dużo. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dowiodły, jakie strategie ludzie stosują w celu ograniczenia spożycia alkoholu. Alessandro Sasso i jego zespół przeanalizowali dane z ankiety internetowej. Wzięło w nim udział około 50.000 dorosłych. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że chcą ograniczyć spożywanie alkoholu.

Zobowiązanie i Samokontrola w Celu Ograniczenia Spożycia Alkoholu

Wyniki wskazują na dwa różne podejścia do kontroli konsumpcji. Pewna grupa stara się mniej pić, świadomie unikając okazji do picia. 30 procent respondentów preferuje metodę zwaną zobowiązaniem.

Inna grupa stawia bardziej na samokontrolę podczas picia alkoholu. 28 procent respondentów zamierza zmniejszyć liczbę napojów, 5 procent ogranicza się do mniejszych szklanek. Co ciekawe, respondenci z obu grup rzadko zmieniają preferowaną strategię.

Trzecia grupa używa kombinacji kilku strategii. 38 procent ankietowanych stawia zarówno na zobowiązanie, jak i samokontrolę podczas picia. Osoby, które stawiają na kombinację strategii, są z reguły młodsze od osób z dwóch pierwszych grup.

Zaleca Się Kombinację Kilku Strategii

Nasuwa się pytanie: jakie strategie są najbardziej obiecujące? Niestety, jednorazowy wywiad nie pozwala ocenić skuteczności poszczególnych strategii. Zauważmy jednak, że osoby, które nie stosują tylko jednej strategii, ale stosują kombinację metod kontrolnych, piją najmniej alkoholu. Nie wiadomo jednak, czy robią to, ponieważ kombinacja strategii działa lepiej, czy też piją mniej niż osoby, które uparcie obstają przy jednej metodzie.

Zespół badawczy doszedł do wniosku, że rozsądne jest zastosowanie kilku strategii do kontroli spożycia alkoholu. Zarówno unikanie picia, jak i strategie samokontroli podczas picia powinny pomóc w ograniczeniu spożycia alkoholu. Mogą to być na przykład z góry ustalone dni bezalkoholowe lub strategia polegająca na zastąpieniu co drugi napój alkoholowy jednym bezalkoholowym.

Bezpłatny i anonimowy program Change your Drinking pomaga osobom zainteresowanym ograniczyć spożycie alkoholu. Program trwa dwa tygodnie i pomaga w opracowywaniu strategii kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.