THCV Pomaga Przy Zapaleniu Jelit

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono rekreacyjnemu i medycznemu zastosowaniu marihuany w niektórych chorobach ludzkich. Liczne przedkliniczne i kliniczne dowody na temat korzyści płynących ze stosowania kannabinoidów (naturalnych składników marihuany) w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i zespołu żołądkowo-jelitowego (GI) skłoniły wiele rządów i działów badawczych do dalszego zbadania potencjału terapeutycznego i skutków ubocznych rośliny konopi indyjskiej.

Badania Naukowe

Kilka dobrze przebadanych kannabinoidów, takich jak tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD), wykazało, że mają one działanie terapeutyczne i farmakologiczne, aby pomóc w leczeniu szerokiej gamy chorób. Jednak działo się tak ze względu na chęć lepszego zrozumienia właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych (PK) właściwości THC i CBD. Badania nad niektórymi kannabinoidami nie zawsze koncentrowały się jednak na takich kannabinoidach jak tetrahydrokannabiwaryna (THCV).

Badania nad THCV wykazały działanie przeciwzapalne w liniach komórek in vitro i na zwierzęcych modelach in vivo, dlatego należy ocenić właściwości PK THCV. Oprócz właściwości PK, celem była ocena, w jaki sposób THCV wpływa na choroby zapalne przewodu pokarmowego, takie jak zapalenie jelit (IBD).

Badacze najpierw zbadali profil permeacji jelitowej THCV i bezpośrednio zademonstrowali jego wpływ na integralność bariery jelitowej za pomocą systemu Transwell in vitro połączonego z linią komórek nabłonka ludzkiego złożoną z komórek gruczolakoraka jelita grubego (Caco-2).

Następnie naukowcy wykorzystali metodę wiązania z białkami osocza w trzech rozpuszczalnikach, aby wykazać interakcje z różnymi białkami osocza w ludzkim osoczu poprzez względne związane i niezwiązane frakcje we krwi (fu (b)).

Wyniki

Przeprowadzono analizę kinetyki enzymatycznej w celu lepszego zrozumienia udziału wątroby w metabolizmie THCV i ogólnoustrojowym Clearance z wykorzystaniem ludzkich mikrosomów wątroby (HLM). Wewnętrzny Clearance in vitro został obliczony przy użyciu metody zmniejszania substratu i sklasyfikowany na podstawie tego, czy był to lek o niskim, średnim lub wysokim klirensie.

Jako drugorzędny cel stworzono model 3-D organoidu jelitowego (IO) wytwarzany przez ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC). Zostały one opracowane w celu przeprowadzenia wstępnego badania przesiewowego domniemanego działania przeciwzapalnego THCV.

Ogólnie rzecz biorąc, THCV wykazało ograniczoną penetrację w systemie Transwell, wysoki stopień niespecyficznego wiązania z produktami z tworzyw sztucznych. W nich stosunkowo wysoki udział niezwiązany (fu (b)) w porównaniu z literaturą. Ponadto THCV wykazywało obiecujące działanie przeciwzapalne dzięki wysokiej regulacji cytokin przeciwzapalnych w układzie IO.

Badania te wykazały istotne parametry PK THCV, które nie są obecnie dostępne w literaturze. Nowatorski system IO jest w stanie regulować bardzo ważne reakcje prozapalne po stymulacji lipopolisacharydem (LPS). Może to obejmować konwencjonalną hodowlę komórek in vitro oraz modelowanie in vivo zwierząt.

Tym samym THCV oferuje duży potencjał w leczeniu chorób zapalnych jelit. Potrzeba jednak dalszych badań, aby jeszcze dokładniej zbadać ten kannabinoid i potwierdzić jego działanie, tak jak zrobiono to już w przypadku chociażby THC czy CBD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.