Prenatalna Ekspozycja Na Konopie Indyjskie Nie Ma Związku z Późniejszymi Deficytami Rozwojowymi Dziecka

Za każdym razem, gdy chodzi o legalizację marihuany, pojawia się argument, że może ona poważnie zaszkodzić dzieciom oraz młodzieży w ich rozwoju. Szczególnie w czasie ciąży bardzo niepokojące jest uciekanie się do środków odurzających, ponieważ stosowanie takich substancji może mieć wpływ na nienarodzone dziecko.

Spożywanie alkoholu w trakcie ciąży wiąże się z powstaniem poważnych uszkodzeń i wrodzonych wad u dziecka, które mogą powodować, a nawet prowadzić do śmierci niemowląt. Niewiele wiadomo na temat możliwego wpływu zażywania konopi indyjskich w czasie ciąży na potomstwo. Jednak porównując matki zażywające medyczną marihuanę z kobietami, które jej nie zażywają, istnieje ryzyko o możliwym nieco wyższym wskaźniku przedwczesnych porodów.

Nowe badanie z USA dotyczące funkcji mózgu dzieci, które były biernie narażone na działanie konopi indyjskich w czasie swojego życia w łonie matki pokazuje, że nie ma zauważalnych różnic w stosunku do innych dzieci. Niemniej jednak zaleca się zrezygnować ze spożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz innych używek w czasie ciąży.

Wielokrotnie Przebadano Prawie 3000 Dzieci

Jak donoszą dane przekrojowe z USA opublikowane w czasopiśmie Pediatric and Perinatal Epidemiology dzieci, które były narażone na działanie konopi indyjskich w łonie matki, nie wykazują klinicznych deficytów neurorozwojowych w późniejszym życiu. Naukowcy z Columbia University zbadali rozwój neurologiczny kohorty 2868 dzieci urodzonych między 1989 a 1992 rokiem. Uczestników badania badano w późnym dzieciństwie i ponownie we wczesnej dorosłości.

Po tym, jak badacze oczyścili czynniki wpływające, dzieci, które były narażone na konopie in utero, nie różniły się od dzieci, które nie były narażone na ten czynnik. Autorzy badania doszli do wniosku, że dzieci z PME, czyli prenatalną ekspozycją na marihuanę, wypadły w ocenie neuropsychologicznej nie gorzej niż dzieci nienarażone w wieku 10 lat. Nawet lata później, w wieku 19-20 lat, różnice nie były wymierne.

Dalsze badania byłyby teraz uzasadnione w bardziej aktualnej kohorcie urodzeń z szeregiem wyników neuropsychologicznych. Naukowcy twierdzą, że może to pomóc wyjaśnić rzeczywisty wpływ prenatalnej ekspozycji na marihuanę na rozwój neurologiczny dzieci i młodych dorosłych.

Potwierdzenie w Poprzednich Badaniach

Wyniki badania są zgodne z kilkoma wcześniejszymi badaniami kohortowymi, w których badano długoterminowe skutki zdrowotne narażenia na konopie indyjskie in utero. W przeglądzie tych badań przeprowadzonym w 2017 roku stwierdzono, że:

„Dowody dotyczące skutków zdrowotnych zażywania konopi indyjskich w okresie ciąży dla matki i dziecka są bardziej solidne niż w przypadku wielu innych substancji. Chociaż teoretycznie możliwe jest, że konopie indyjskie wpływają na rozwój neurologiczny, dane pochodzące z czterech prospektywnych kohort nie wykazały znaczących długoterminowych lub długotrwałych różnic między dziećmi narażonymi na konopie indyjskie in utero a dziećmi, które nie były narażone.”

Pełny tekst badania zatytułowanego „Neurodevelopmental outcomes in children after prenatal exposure” znajduje się w „Pediatric and Perinatal Epidemiology”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.