Wzrost Hospitalizacji Po Spożyciu Marihuany

Wpływ Marihuany Na Zdrowie

W Niemczech w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost przypadków hospitalizacji spowodowanych problemowym zażywaniem konopi indyjskich.

Wzrost Hospitalizacji Po Spożyciu Marihuany, jamaica.com.pl

Wielu konsumentów, chociaż by chciało ograniczyć lub całkowicie rzucić palenie marihuany, nie radzi sobie z tym. W Niemczech w takim przypadku ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że ich zażywanie konopi wymknęło się spod kontroli mogą skorzystać z pomocy w ramach programu doradczego Quit the Shit. Niekiedy cierpiący na inne problemy, takie jak depresja lub objawy psychotyczne, zgłaszają się do szpitala na leczenie.

Z USA nadchodzą wskazówki na to, że wraz z rozpowszechnieniem się zażywania konopi indyjskich wzrosła liczba osób korzystających z opieki medycznej z powodu ich zażywania. A jak wygląda sytuacja w Niemczech? Zespół badawczy kierowany przez Maksymiliana Gahra zbadał, czy rozwój w tym kraju przebiega podobnie.

Rozwój Diagnostyki Szpitalnej w Latach 2000-2018

Naukowcy przyjrzeli się zmianom w diagnostyce szpitalnej w latach 2000-2018. Badanie opierało się na danych Federalnego Urzędu Statystycznego dotyczących rocznej liczby przypadków, w których zażywanie konopi indyjskich uznano za główny powód leczenia i w których postawiono tak zwaną główną diagnozę.

W celu kontroli zespół przeanalizował liczbę diagnoz dotyczących spożywania alkoholu w tym samym okresie. Uwzględniono również całkowitą liczbę wszystkich diagnoz szpitalnych, aby określić względną częstotliwość diagnoz związanych z marihuaną.

Pięciokrotny Wzrost Hospitalizacji z Powodu Używania Konopi Indyjskich

Wyniki wskazują, że obserwuje się niemal stały wzrost częstości diagnoz związanych z marihuaną. Zwiększyła się zarówno bezwzględna, jak i względna częstotliwość hospitalizacji z powodu zażywania konopi indyjskich. W latach 2000-2018 odnotowano 4,8-krotny wzrost liczby głównych diagnoz związanych z konopiami indyjskimi. Odnotowano również 2,8-krotny wzrost liczby zabiegów z powodu ostrych problemów związanych z konopiami indyjskimi. Objawy psychotyczne wynikające z zażywania konopi indyjskich wzrosły 4,5-krotnie. W 2018 roku liczba ta była nawet 8,5 razy większa niż w 2000 roku.

Rozwój diagnostyki alkoholu pokazał, że nie wydaje się, aby nastąpił ogólny wzrost zachorowań na uzależnienie. W latach 2000-2018 nastąpił niewielki wzrost bezwzględnej liczby hospitalizacji z powodu problemów alkoholowych. Względna częstość występowania, tj. odsetek diagnoz alkoholowych w stosunku do ogólnej liczby wszystkich hospitalizacji, zmniejszyła się.

Możliwe Przyczyny Wzrostu

Jakie mogą być przyczyny wzrostu liczby hospitalizacji spowodowanej zażywaniem konopi indyjskich? Gahr i jego zespół oceniają, że wprowadzenie medycznej marihuany i debata na temat legalizacji marihuany mogą zwiększyć akceptację dla tego narkotyku wśród społeczeństwa, a następnie przyczynić się do szerszego rozpowszechnienia zażywania tego narkotyku.

Sam narkotyk również zmienił się na przestrzeni lat. Badania sugerują, że wzrosła zarówno liczba różnych odmian marihuany o wysokiej mocy z wysokim stężeniem substancji czynnej THC. Ponadto od kilku lat wprowadzane są na rynek syntetyczne i jednocześnie niebezpieczne dla zdrowia kannabinoidy. Sztuczne substancje czynne są po części bardzo silne. Spożywanie wiąże się z odpowiednio wysokim ryzykiem dla zdrowia. Konsumenci często doświadczają silnych objawów abstynencyjnych lub popadają w psychozę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.