Związek Pomiędzy Marihuaną a Spożywaniem Alkoholu

Czy Marihuana Sprzyja Spożyciu Alkoholu Czy Jest Odwrotnie?

Grupa badawcza z Francji w dużej próbie zbadała, jak w ciągu roku zmienia się picie alkoholu i zażywanie konopi indyjskich u dorosłych.

Narkotyki rzadko spożywane są pojedynczo. Wiadomo na przykład i często jest to praktykowane, że konopie indyjskie są mieszane z tytoniem. Ci, którzy palą marihuanę, częściej palą też papierosy i na odwrót. A jak wygląda to w przypadku alkoholu? Czy palacze marihuany częściej sięgają po alkohol czy raczej spożywanie alkoholu zachęca do palenia marihuany? A może wśród osób zażywających używki istnieje ogólna skłonność do sięgania po kolejny narkotyk? Badania przeprowadzone we Francji dostarczają odpowiedzi.

Kierujący badaniami Guillaume Airagnes oraz jego zespół wykorzystali dane dużego badania populacji obejmującego coroczne badania. W badaniu kohortowym osoby dorosłe w wieku od 18 do 69 lat są wielokrotnie badane na temat ich zachowań zdrowotnych. Zespół badawczy przeanalizował dane dotyczące około 27.000 osób, które były przesłuchiwane dwa razy w odstępie jednego roku.

W obu ankietach uczestnicy podali informacje na temat częstości spożywania alkoholu i zażywania konopi indyjskich. Badacze przyjrzeli się zmianom w zażywaniu obu substancji. Na przykład, jeśli wiele osób podczas przeprowadzania pierwszej ankiety często spożywało alkoholu również to czyni rok później, to można mówić o związku.

 

Większy Związek Między Konopiami Indyjskimi a Alkoholem Niż Alkoholem a Konopiami Indyjskimi

Z ocen wynika, że poziom picia alkoholu w pierwszym wywiadzie jest związany z zażywaniem konopi indyjskich w drugim wywiadzie. A zatem ci, którzy dużo piją, wydają się bardziej skłonni do palenia marihuany niż ci, którzy piją mało lub wcale. Jednakże w odwrotnej kolejności znaleziono również istotny statystycznie związek: osoby, które palą dużo marihuany są bardziej skłonne do sięgania po alkohol rok później. Czy osoby zażywające używki po prostu na ogół sięgają po kolejne? A może znaczenie ma rodzaj substancji?

W tym celu Airagnes i jego zespół zastosowali metodę statystyczną, która pozwala zbadać siłę związku między dwoma zdarzeniami. Z analiz wynika, że związek między używaniem konopi indyjskich w pierwszym badaniu a piciem alkoholu w drugim badaniu jest trzykrotnie silniejszy niż odwrotnie. Osoby, które często palą marihuanę z czasem zaczynają upodobać sobie picie alkoholu. Z drugiej strony droga od picia alkoholu do palenia marihuany jest mniej jednoznaczna.

 

Silniejszy Związek Między Marihuaną A Alkoholem U Kobiet

Zależności te w szczególności dotyczą kobiet. Zespół badawczy obliczył, że kobiety przechodzą od zażywania konopi indyjskich do picia alkoholu czterokrotnie bardziej niż odwrotnie. W przypadku mężczyzn przejście z marihuany na alkohol jest “tylko” dwa razy większe niż z alkoholu na konopie indyjskie.

Zespół badawczy doszedł do wniosku, że chociaż wydaje się, że wśród osób zażywających substancje istnieje ogólna tendencja do sięgania po kolejną używkę, to jej rodzaj nie wydaje się dowolny. Wydaje się, że konopie indyjskie w większym stopniu niż alkohol torują drogę do zażywania tej drugiej substancji.

Nie jest jasne, dlaczego tak jest. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że system endokannabinoidowy odgrywa rolę zarówno w działaniu marihuany, jak i alkoholu. Naukowcy twierdzą, że w przypadku leczenia problematycznego zażywania konopi indyjskich i alkoholu wskazane jest, aby przyjrzeć się obu substancjom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.