Niemcy – Kto Nie Chce Legalizacji Marihuany?

Legalizacja konopi indyjskich do rekreacyjnego użytku przez dorosłych użytkowników niesie ze sobą wiele zalet. Jedną z nich jest przekierowanie konsumentów legalny, opodatkowany i kontrolowany rynek, a z kolei sprzedawcy legalnych produktów mogą na podstawie zgromadzonych danych ustalić, czy istnieje potencjalnie problematyczny schemat konsumpcji wśród społeczeństwa.

Legalny handel gwarantuje, że dostępne produkty są dobrej jakości, bez zagrażających zdrowiu zanieczyszczeń, a dochody z podatków dają rządowi więcej pieniędzy na działania prewencyjne i edukacyjne. Innym ważnym aspektem jest oczywiście zaprzestanie ścigania konsumentów, co nie tylko prowadzi do wysokich wydatków, ale także do niezmienionej dostępności i wielu związanych z tym problemów. Ponadto, patrząc na bardziej liberalne obszary, można znaleźć naukowe dowody na to, że legalizacja konopi indyjskich w rzeczywistości nie prowadzi do większych problemów i nie naraża dzieci oraz młodzież na większe ryzyko.

Jednak nawet jeśli istnieje wystarczająco dużo dobrych stron legalizacji i dyskusji na ten temat, to w Niemczech, gdzie na przestrzeni kilku tygodni ma zostać zalegalizowana marihuana, organizacje prohibicyjne i samo mianowani eksperci walczą o powstrzymanie projektu rządu, mimo że od lat jest on zapisany w umowie koalicyjnej i wkrótce zostanie zrealizowany. Kilka dni temu stowarzyszenie wielu organizacji wysłało wspólny list do posłów w Bundestagu. Apeluje się w nim o to, by nie głosować za przyjęciem omawianego projektu ustawy legalizacji marihuany, ponieważ tylko pogorszyłoby to sytuację.

Medycyna, Farmacja, Nauka, Nauczyciele i Policja

W liście do deputowanych niemieckiego Bundestagu opublikowanym 8 grudnia 2023 roku różne organizacje domagają się odrzucenia tzw. CanG. Ustawa ta byłaby „podstawowym wyborem, który będzie miał poważne skutki społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do perspektyw rozwoju i życia młodych ludzi w naszym kraju”. Nie należy się z tym zgadzać, lecz „koncentrować politykę antynarkotykową na wyraźnym rozszerzeniu mądrych i ukierunkowanych strategii prewencyjnych oraz promowaniu programów interwencyjnych”. „Stały Komitet Lekarzy Europejskich” stwierdził, że „w aktualnej, kompleksowej analizie wszystkich dostępnych dowodów naukowych, legalizacja konopi indyjskich jeszcze bardziej pogłębia poważne szkody zdrowotne spowodowane przez ten narkotyk”.

Fakt, że istnieje wystarczająco dużo regularnie pojawiających się badań z innych części świata, które przez lata miały doświadczenie z legalną marihuaną i mówią coś przeciwnego, pozostaje tajemnicą. Natomiast w sprawozdaniu rocznym z 2022 roku Międzynarodowej Rady Kontroli Środków Odurzających ONZ wspomniano, że „legalizacja konopi indyjskich doprowadzi do większego spożycia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, i do niższego postrzegania ryzyka”, chociaż nie zostało to obecnie potwierdzone w innych badaniach. Według najnowszych badań legalizacja nie ma wpływu na postawę młodych ludzi.

Problem przeciążenia struktur psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej opieki zdrowotnej jest dobrze znany nie tylko w Polsce, ale także i w Niemczech. Jak twierdzą przeciwnicy legalizacji, byłby to w związku z tym nieodpowiedzialny ruch. Pojawia się jednak pytanie, skąd ci młodzi ludzie, których to dotyczy, nabyli marihuanę. Jak pokazują modele Stanów Zjednoczonych, gdzie marihuana jest już od dawna legalna, liczba dzieci i młodzieży, którzy mają dostęp do marihuany, od momentu legalizacji znacznie spadła.

Nie Zauważono Wzmocnienia Ochrony Nieletnich

Sygnatariusze apelacji – w tym przewodniczący Federalnego Związku Niemieckich Funkcjonariuszy Kryminalnych (BDK e.V.), przewodniczący Federalnej Izby Lekarskiej (BAK), przewodniczący Federalnego Związku Nauczycieli Katolickich (KEG) oraz przewodniczący Niemieckiego Związku Nauczycieli (DLV) – uważają, że próba ograniczenia czarnego rynku i umożliwienia dorosłym legalnego dostępu do konopi indyjskich jest zaprzepaszczona szansą na ochronę dzieci i młodzieży. Przeciwnie, przewidują one „normalizację zażywania konopi indyjskich w postrzeganiu dzieci i młodzieży” oraz możliwość rozprzestrzeniania się konopi indyjskich wśród nieletnich. Eksperci nie zauważają jednak, że dealerzy, którzy są zdolni do takich czynów, będą w dalszym ciągu, a z pewnością nawet w jeszcze większym stopniu ścigani i karani przez organy prawa.

Wychodzi więc na to, że ludzie, którzy cieszą się z legalizacji, nie będą przestrzegać sensownych zasad, które przecież oznaczają korzyści dla ich codziennego życia. Pomimo odmiennych doniesień, mówi się, że „zamiary połączenia legalizacji z jak najlepszą ochroną nieletnich” okazały się iluzją w wielu krajach legalizujących. O tym, że obecna prohibicja przyniosła do tej pory więcej szkody niż pożytku i nie była w stanie poradzić sobie z rosnącą z roku na rok liczbą konsumentów marihuany, pozostaje niewspomniane.

Czarny Rynek Zyska – Organy Ścigania Nie

Doświadczenia z Kanady pokazały, że większość dorosłych osób zażywających konopie indyjskie woli iść do wyspecjalizowanych sklepów niż zaopatrywać się na czarnym rynku. Wiadomo również, że jakość marihuany oferowanej w legalnych sklepach jest znacznie wyższa niż na rynku nielegalnym. Niemniej jednak sygnatariusze w Niemczech malują obraz, że czarny rynek skorzystałby na legalizacji i ponownie przyciągnąłby do siebie tak często wspominaną grupę podatną na zagrożenia, i to do tego stopnia, że czarny rynek mógłby nawet zyskać na legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych dla dorosłych.

Sygnatariusze zakładają również, że policja i organy sądowe nie będą mogły rzetelnie wykonywać swojej pracy i nie zostaną odciążane. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest „regulacja na małą skalę”, która „doprowadziłaby do znacznych obciążeń administracyjnych, wielu nowych sporów i wielu postępowań sądowych”. Zamiast tego należy rozszerzyć i ustanowić środki prewencyjne oraz oferty profilaktyki pierwotnej i wtórnej, co oznacza kontynuowanie zwyczajowej drogi i, w razie potrzeby, odpowiednie leczenie osób, stosując środki przymusu.

W związku z tym „znacznie większy nacisk należy położyć na rozwój, strukturalną rozbudowę i finansowanie działań prewencyjnych i interwencyjnych na szczeblu lokalnym, dostosowanych do ryzyka i opartych na dowodach naukowych”, przy czym szkoły, instytucje młodzieżowe i ośrodki pomocy osobom niepełnosprawnym powinny być postrzegane jako idealne do tych celów miejsca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © jamaica.com.pl - Portal o marihuanie.